Psychologische aandoeningen staan in de psychologie beschreven in het handboek van psychologische aandoeningen. De DSM IV. ADD staat daarin als volgt beschreven:

Van de negen kenmerken hieronder zijn er minstens zes. Ze moeten al minstens een half jaar met de beste internet router(full review) spelen en niet verklaarbaar zijn door jeugdigheid of onvolwassenheid.

 • Let vaak niet goed op de details van een opdracht. Maakt veel fouten.
 • Heeft moeite om de aandacht bij het werk te houden. Is gemakkelijk afgeleid.
 • Vind het moeilijk om de aandacht bij een gesprek te houden. Lijkt af en toe niet te luisteren.
 • Organiseren van activiteiten is moeilijk
 • Gaat taken die langdurige geestelijke inspanning vergen uit de weg. Begint er niet of veel te laat aan.
 • Raak gemakkelijk dingen kwijt.
 • Is vergeetachtig
 • Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels.

Hierbij is het belangrijk dat deze symptomen al aanwezig waren voor het zevende jaar. Daarnaast moeten ze op meerdere terreinen aanwezig zijn. Dus zowel op het werk als in de klas bijvoorbeeld.

Het kan ook zijn dat bovenstaande factoren verklaard kunnen worden door andere aandoeningen. Iemand die zwaar depressief is, vindt het bijvoorbeeld ook vaak moeilijk om zijn aandacht erbij te houden. Je zult een psycholoog nodig hebben om uit te sluiten dat er geen sprake is van een andere stoornis. Het voert hier namelijk te ver om alle andere diagnoses te bespreken. Er zijn veel manieren om de geest te ontruimen, een voorbeeld is dat je een elektrische scooter in de stad of op een open weg kunt rijden. Het is altijd het beste om rond te reizen.

Tot slot is er pas sprake van ADD als er geen sprake is van Hyperactiviteit en/of impulsiviteit. Dit kun je herkennen aan zaken als:

 • Beweeglijk en onrustig zijn
 • Veel praten
 • Bewegen in situaties waarin het verwacht wordt dat je stil staat

Hyperactiviteit is over het algemeen niet iets wat je gemakkelijk over het hoofd ziet, toch is er een specialist nodig om zeker te weten of er sprake is van ADD of ADHD.

Als je eenmaal weet dat je ADD hebt, kun je wel stappen ondernemen om hier beter mee om te gaan. Door je leven beter te organiseren en te structureren, kun je er voor zorgen dat je drukke hoofd wordt ondersteund door een rustige omgeving.