Onderzoek toont aan dat Paddo’s werkzaam zijn in hetzelfde hersengedeelte als meditatie. Maar wat betekent dit dan voor mensen die mediteren en voor psychonauten ?

Volgens recent onderzoek heeft zowel de meditatie als het gebruik van paddo’s een uitwerking op het zelfde hersengedeelte.

Paddo’s zijn een van de meest geliefde en meest verbreide en gebruikte stoffen in het pantheon van de geestverruimende middelen, en dat gedurende al een hele tijd. Ze zijn ononderbroken in gebruik geweest sinds de tijd dat holbewoners ze zagen groeien op de uitwerpselen van dieren en erop gingen knabbelen, en zo de hyperruimte inschoten om er de wortels van alle talen en culturen te ontdekken, tot het ogenblik dat jouw neef op een bosje ging kauwen tijdens een concert van de Dave Matthews Band en totaal ervan overtuigd was dat Dave het onmiddellijk tegen hem had van op het podium.

Hoe werken paddo’s nu eigenlijk juist?

Hoe kunnen enkele paddenstoelen je zowel fysiek als emotioneel doen openstaan vooraleer jouw appartement veranderd wordt in een video van Deep Forest circa 1991 ?

Volgens twee nieuwe studies die deze week gepubliceerd werden, werken psilocybe paddenstoelen door de activiteit in belangrijke hersengedeelten te verminderen, eerder dan ze te vermeerderen.

De doorstroming van het bloed vermindert in de mediale prefrontale cortex (mPFC) en de cortex cingulatis posterior (PCC). Een overactiviteit in de mPFC wordt gelinkt aan depressie, een reden waarom psilocybine soms geassocieerd wordt met antidepressieve effecten; de functie van de PCC is niet helemaal gekend, maar wordt wel vaak geassocieerd met bewustzijn en identiteit. ( Het blijkt dat paddo’s ook nicotine verslaving kunnen genezen en helpen bij het stoppen met roken, alsook dat ze negatieve emoties in de hersenen kunnen verhinderen.)

Ze verminderen dus de bloedtoevoer naar de hersenen en hoe ze psychedelische effecten veroorzaken

Onderzoekers suggereren dat wat nu juist gebeurt bij het gebruik van psychedelica , een verminderde bloedtoevoer is naar die hersengedeelten die onze sensorische ervaring van de wereld rondom ons en onze identiteitszin beperken – anders gezegd , ze geven de hersenen de mogelijkheid om hun greep op de strikte realiteit los te laten en open te staan voor een breder spectrum.

In Science Daily lezen we:

Professor David Nutt, van de Geneeskundige Afdeling aan het Imperial College London, de leidende auteur van beide studies, zei :”

Men denkt aan Psychedelica als zijnde ‘geestverruimende’ drugs en daarom heeft men tot nu toe algemeen aangenomen dat ze functioneren door een toenemende hersenactiviteit, maar wonderlijk genoeg ontdekten wij dat psilocybine juist een verminderde activiteit veroorzaakt in de hersengedeelten die de dichtste verbindingen met andere gedeelten hebben. Deze uitsteeksels beperken onze ervaring van onze omgeving en gaan ze ordenen. We weten nu dat het stilleggen van deze hersengedeelten leidt tot een toestand waarin de wereld als vreemd wordt ervaren.”

De intensiteit van de effecten die door de deelnemers werden gerapporteerd, waaronder ook geometrische patronen, ongewone lichamelijke gewaarwordingen en een gewijzigd gevoel voor tijd en ruimte, kwamen overeen met een verminderde toevoer van zuurstof en bloed in bepaalde gedeelten van de hersenen.

Hoe Paddo’s en Meditatie elkaar overlappen

De meditatie heeft wonderlijk genoeg ook overeenstemming met juist dezelfde hersengedeelten – de mPFC en PCC. In de onderstaande presentatie die tijdens de Science and Nonduality Conferentie (SAND) in 2012 werd gegeven, bespreekt meditatieleraar Gary Weber het huidige onderzoek dat de gelijkheid tussen paddo’s en meditatie openbaart. Hij spreekt eveneens over zijn ervaring met het non-dualisme en het spontane ontbreken van het ego.

Het defaultnetwerk (DMN) is datgene wat de hersenen overneemt als er niets specifieks gedaan wordt. Het is het netwerk van de “wandelende geest”, verantwoordelijk voor het uitvoeren van alledaagse taken evenals voor het introspectieve “zelfberedderend” deel van de hersenen. ( Betekent dit dan dat het bewuste ik slechts achtergrondgeluid is?)

De twee kerncentra van het DMN zijn de PCC en de mPFC – te samen vormen ze een introspectieve dualiteit “ het ik in de ruimte” en “het ik in de tijd”. Met andere woorden, de ervaring van het los staan van je omgeving (ik/ander dualiteit) en het zelfstandig introspectief zijn binnen een persoonlijke context, komen beiden voort uit dit deel van de hersenen.

De ongelooflijke voordelen van geestverruimende meditatie

Een onderzoek constateerde dat na twee maanden van dagelijks 45 minuten geestverruimende meditatie, er een meetbare mindere activiteit was van de PCC en de mPFC centra in de hersenen tijdens de tussentijd van de meditaties. Deze tussentijd gaf de mediterende mens de ervaring van het één zijn en het nu zijn, waarbij er een breuk optreedt in het traditionele verhaal waarbij het lichaam, met zijn uniek persoonlijke geschiedenis, los staat van zijn omgeving.

We zagen reeds dat geestverruimende paddo’s, zoals we eerder zeiden, de bloedtoevoer in de PCC en de mPFC verminderen – en dat dit sterker gebeurt, naar mate de intensiteit van de psilocybine toeneemt. Een ding betekent dit nochtans echter niet , namelijk dat paddo’s een vervanging zouden kunnen zijn voor de meditatie. De ervaring, de kennis en het inzicht die doorheen de jaren gegroeid zijn tijdens een oprechte meditatiepraktijk , kunnen niet omzeild worden met een snelle kunstgreep.

Ben je klaar om te beginnen met de meditatie?

Terwijl paddo’s je voor een paar uur in een evoluerend bewustzijn kunnen brengen, kan de meditatie elk niveau van je leven duurzaam verbeteren, en dit voor gans het leven. Het ontwikkelt geleidelijk aan jouw geest en het maakt je gevoelens rustig, en tenslotte geeft het je de mogelijkheid om je ego te overstijgen en een zuivere geestesvervoering te beleven.

Daarom heeft Ultraculture een stap voor stap curus ‘course on Hardcore Meditation’ in het leven geroepen, om studenten te leren hoe op ze op een goede wijze kunnen mediteren.

Meditatie – of zoals het eigenlijk klassiek gekend is, raja yoga – is een stap voor stap wetenschap die de beschaving onderwijst, en ons tot de sterren kan brengen.

Maar het is niet zo gemakkelijk aan te leren als men zou denken. De “meditatie” en de “yoga” die vaak populair aan de man worden gebracht, zijn eerlijk gezegd, flauwe afkooksels of zelf gefantaseerde versies van de echte raja yoga.

Meditatie betekent eigenlijk het controleren van het lichaam, de ademhaling en de geest, wat leidt tot het ontwaken van subtiele energiestromen in het lichaam en uiteindelijk tot het uitdoven van het individuele ego in een stille gelukzaligheid. Het resultaat is de grootst mogelijke beloning in het menselijk leven.

( En daarbij zal je, met enige oefening, in staat zijn om high te worden wanneer je het maar wil, zonder drugs, gratis en voor altijd.)

Wat kan er mogelijks beter zijn? Begin eraan en start nu met mediteren!