Op eigen houtje afvallen vergt veel doorzettingsvermogen, maar vooral ook wel wat kennis. Net daarom is het inschakelen van een hulplijn altijd wel een goed idee. Ligt dat financieel een beetje moeilijk? Geen zorgen, want vanuit de zorgverzekering krijg je heel wat hulp. Dat is ook het geval indien je enkel over de basisverzekering beschikt. Daarnaast kan je in sommige gevallen ook nog eens rekenen op een mooie belastingvermindering.

Vergoeding voor GLI vanuit de basisverzekering.

Bijna één op twee Nederlanders heeft overgewicht en dat terwijl onze consumptiemaatschappij afvallen net zo moeilijk maakt. De samenleving heeft er nochtans alle baat bij dat we afvallen, want overgewicht resulteert in een aantal gezondheidsrisico’s. Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, geeft de basisverzekering je een financieel steuntje in de rug door een vergoeding toe te kennen voor zogenaamde GLI-programma’s. Zo’n gecombineerde leefstijl interventie (GLI) pakt het probleem aan bij de bron en focust ook op psychologische ondersteuning en gedragsveranderingen. Het maakt daarbij niet uit welke zorgverzekering je hebt, want zelfs bij de goedkoopste basisverzekering heb je recht op een vergoeding voor GLI.

extra voordelig afvallen in 2020

Financiële hulp door zorgverzekering.

Opdat je recht hebt op een vergoeding vanuit de basisverzekering, moet er wel sprake zijn van een gewicht gerelateerd gezondheidsrisico. Net voor de zomer even afvallen op kosten van de zorgverzekering, kan dus niet. Wel is het zo dat je vanuit de basisverzekering ook recht hebt op een aantal uur dieetadvisering. Voor 2020 gaat het om een volledige vergoeding van de eerste drie uren dieetadvisering. Ook bij de goedkope zorgverzekeringen heb je recht op die vergoeding, maar de praktijk wijst echter uit dat drie uur dieetadvies niet volstaat. Daarom zijn er ook aanvullende zorgverzekeringen die extra uren dieetadvies vergoeden, net zoals voedingsvoorlichting bij een gewichtsconsulent of orthomoleculaire geneeskunde. Ga steeds na van welke voordelen je geniet. Wil je binnenkort echt werk maken van je plannen om af te vallen? Vergelijk dan nu al de verschillende zorgverzekeringen of kies voor een aanvullende zorgverzekering die bij je toekomstplannen past.

Diëten op kosten van de fiscus

Niet alleen de zorgverzekeraar beloont je voor het diëten, maar ook de Belastingdienst. Want wanneer je een dieet volgt op voorschrift van een diëtist of arts, kan je genieten van een aftrek van de belasting. Dat is niet het geval wanneer je zelf beslist om een afslankkuur te volgen of wanneer je een afslankkuur volgt van de (online) drogist. Het gaat ook niet om de werkelijke kosten die je in mindering mag brengen, maar enkel een forfaitair vast bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het type dieet en het ziektebeeld of de aandoening.

De vaste bedragen die op de dieetlijst zijn opgenomen, zijn jaarbedragen. Indien je het dieet slechts een deel van het jaar volgt, moet je de kost pro rata aftrekken. Dat wil zeggen dat je het vaste bedrag deelt door het aantal dagen in dat jaar (366 in 2020) en dat vervolgens vermenigvuldigt met het aantal dagen waarop je het dieet volgde. De Belastingdienst kan steeds vragen om een dieetbevestiging van de arts of diëtist voor te leggen. Je kan een modeldieetbevestiging downloaden via de website van de Belastingdienst en deze vervolgens laten invullen.